Hakemukset juniorijaoston tukirahastolle viimeistään 31.10.2018


VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN TUKEMINEN Kajaanin Haka ry:n alainen juniorijaosto on perustanut tukirahaston, jonka avulla tuetaan juniorijaoston alaisten ikäkausijoukkueiden vähävaraisia lapsia ja nuoria. Lisäksi rahastosta jaetaan tukea perheille Hope Ry:n kautta. Tukea voivat hakea juniorijaoston alaisten ikäkausijoukkueiden joukkueenjohtajat yhdessä pelaajan huoltajan tai huoltajien kanssa. Tukea voi saada lapsi tai nuori, jonka harrastus on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea myönnetään enintään 200 €/vuosi/pelaaja. Tukea myönnetään kausimaksuihin. Tuki maksetaan aina joukkueen tilille. Yksittäinen pelaaja voi anoa juniorijaostolta erityistä stipendiä pelaajakehitystä tukevaan toimintaan. Tukihakemus on vapaamuotoinen ja se toimitetaan perusteluineen juniorijaostolle sähköpostilla. Hakemuksen tekee ja lähettää joukkueenjohtaja. Tukihakemuksen käsittelee luottamuksellisesti juniorijaoston hallitus. Päätöksestä ilmoitetaan joukkueenjohtajalle. Jos pelaaja keskeyttää harrastuksen kesken tukikauden tai siirtyy pelaamaan muualle, tällöin tuen loppuosa palautetaan juniorijaostolle. Tukianomuksen lähetysosoite: juniorijaosto@kajaaninhaka.fi Lisäksi rahastosta jaetaan tukea Hope-yhdistyksen asiakkuudessa oleville perheille. Hopen kautta jaettavan tuen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus kokeilla ja aloittaa jalkapalloharrastus. Tässä tapauksessa lapsi pääsee mukaan Kajaanin Hakan nappulaliigaan. Tästä mahdollisuudesta saa lisätietoa Hopen Kajaanin paikallistoimistosta: kajaani@hopeyhdistys.fi. Harrastusten tukemisen lisäksi Hope -yhdistys jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille vaate- ja tavaralahjoituksia sekä vapaa-ajan elämyksiä. Lisätietoa osoitteesta www.hopeyhdistys.fi. Lisätietoja juniorijaoston hallituksen jäseniltä tai osoitteesta juniorijaosto@kajaaninhaka.fi