HARRASTEFUTIS

Harjoitukset

Torstaisin klo 20-21 Kajaanin lyseolla. HUOM! HarrasteFutis on tauolla toistaiseksi. Ilmoitamme, kun harjoitukset taas jatkuvat.

Ilmoittaudu mukaan harrasteryhmään: kajhaharraste@gmail.com

Kuukausimaksu: Toistaiseksi maksuton.

Ohjaus tapahtuu suomen- ja englanninkielellä.

HarrasteFutis on osa HarrasteLiiga toimintaa.

HarrasteLiiga tarjoaa yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia matalalla kynnyksellä.

HarrasteLiigan päätavoitteena on 13–18-vuotiaiden monipuolisen liikunnallisen harrastamisen lisääminen Kainuussa. Hankkeen alussa tavoitteena on perustaa matalan kynnyksen jalkapallo- ja futsal- harrasteryhmiä, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua.

HarrasteLiiga edistää myös yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia, joka tarkoittaa maltillisia toimintamaksuja, sekä harrastetoimintaa sukupuolesta ja taustasta riippumatta. Kaksivuotisen hankkeen aikana on lisäksi tarkoitus laajentaa lajivalikoimaa siten, että nuoret pääsevät kokeilemaan useampia lajeja. Yhteistyötä tullaan tekemään kainuulaisten lajiseurojen kanssa.

Hankkeessa painotetaan erityisesti harrastajien osallisuutta ja toimintaa kehitetään nuorten toiveiden mukaan. Toiveena on, että hanke madaltaa kynnystä aloittaa ja jatkaa liikunnallista harrastusta, sekä pitää nuoret mukana seurojen toiminnassa. HarrasteLiiga edistää myös yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia, joka tarkoittaa maltillisia toimintamaksuja, sekä harrastetoimintaa suokupuolesta ja taustasta riippumatta.

Harrasteliiga toimintaa suunnittelee ja toteuttaa osa- aikainen harrasteliigakoordinaattori, jonka palkkaukseen Kajaanin Haka on saanut tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


HarrasteFutis is part of HarrasteLiiga activities.

HarrasteLiiga offers equal hobby opportunities with a low threshold.

The main goal of HarrasteLiiga (“Hobby League”) is to increase the versatile physical activity of 13–18-year-olds in Kainuu. At the beginning of the project, the goal is to establish low-threshold football and futsal hobby groups, in which everyone can participate.

The Hobby League also promotes equal hobby opportunities, which means moderate activity fees, and hobby activities regardless of gender and background. During the two-year project, it is also planned to expand the range of sports so that young people can try more sports. Cooperation will be made with sports clubs in Kainuu.

The project emphasizes the participation of each, and the activities are developed according to the wishes of young people. The hope is that the project will lower the threshold for starting and continuing physical activity, as well as keep young people involved in the activities of the clubs. The Hobby League also promotes equal hobby opportunities, which means moderate activity fees, and hobby activities regardless of gender and background.

Hobby league activities are planned and implemented by a part-time hobby league coordinator, whose salary Kajaani Haka has received support from the Ministry of Education and Culture.

Kajaanin Haka ry

Kalliokatu 7 (käynti koivukoskenkadulta)

87100 KAJAANI


Puh. 08 629 870


toimisto@kajaaninhaka.fi

ohjaus@kajaaninhaka.fi