Lyhyt tiivistelmä Me-säätiön vaikuttavuusarvioinnista sekä tietojen luovuttamisesta:

Yleishyödyllinen Me-säätiö, https://www.mesaatio.fi, tekee tilastoja ja raportteja siitä, miten lasten ja nuorten harrastus- ja muu nuorisotoiminta vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään yhteiskunnassa ja miten nuorisotoimintaa voisi parhaiten kehittää sitä varten. Tilastoista ja raporteista ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Voit tutustua Me-säätiön tietosuojaselosteeseen täällä (Me-säätiön tietosuojaseloste).

Seura haluaa edistää Me-säätiön tavoitetta ja luovuttaa Me-säätiölle seuran toimintaan osallistuvien henkilöiden, eli jäsenten osallistumistietoja ilman nimiä, osoitteita tai muita tunnistamistietoja. Jos et halua, että tietojasi käytetään syrjäytymisen ehkäisemistä koskevassa Me-säätiön tilastoinnissa, voi helposti kieltää tietojesi luovuttamisen täällä olemalla yhteydessä seuraasi.

Lisäksi Me-säätiö kerää seuran jäsenille tekemillään kyselyillä tausta- ja hyvinvointitietoja samaan tilastolliseen tarkoitukseen ilman vastaajien nimiä, osoitteita ja muita tunnistamistietoja. Kyselyistä ilmoitetaan erikseen. Kyselyihin vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset ja osallistumistiedot ovat luottamuksellisia eikä Me-säätiö luovuta niitä muille tahoille. Selvityksen lopputulokset ovat tilastotietoa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Me-säätiön suorittama tilastointi, siihen liittyvät kyselyt ja Toimisteen tietojen luovuttaminen sitä varten perustuu tietosuojalain 4 §:n 3) kohtaan.

Kajaanin Haka ry

Kalliokatu 7 (käynti koivukoskenkadulta)

87100 KAJAANI


Puh. 08 629 870


toimisto@kajaaninhaka.fi

ohjaus@kajaaninhaka.fi