Seuramme urheilutoiminnan strategian päätavoitteina ovat mm. valmentamisen laadun ja monipuolisuuden kehittäminen sekä valmennus- ja pelaajapolun kehittäminen. Kansainvälinen yhteistyö liittyy näiden tavoitteiden saavuttamiseen, ja ensimmäinen askel otettiin vuoden 2021 alussa, kun seuran portugalilainen päävalmentaja Luis Figueiredo aloitti työnsä. Edustusjoukkueen valmentamisen lisäksi hänen vastuualueisiinsa kuuluu myös junioritiimien valmentajien kouluttaminen ja konsultointi, osallistuminen taitovalmennukseen ja akatemiavalmentajana toimiminen.

Seuraava askel on aloittaa kansainvälinen yhteistyö jo sovittujen kumppaneiden, italialaisen maalivahtikoulun "Numero Uno" ja portugalilaisen jalkapalloseuran FC Famalicãon kanssa. Tavoitteena on vaihdot eri maiden seurojen kanssa, jotta nuoret urheilijat voivat kokeilla, millaista on harjoitella ulkomailla ja ulkomaisen valmentajan opetuksissa. Tavoitteena on lisätä nuoren käsitystä jalkapallosta ja antaa monimuotoisuutta ja uusia näkökulmia urheilijaksi kasvamisen polulla. Haluamme nostaa tasoa sekä pelaajien että valmentajien kasvuprosessissa.

Kansainvälistymisen kolmannessa vaiheessa laajennamme yhteistyötä yhä useampien seurojen kanssa ja pyrimme näin kehittämään oman seuramme laadun lisäksi myös Kajaanin ja Kainuun alueen jalkapallotoiminnan, sekä koko Suomen jalkapallotoiminnan laatua. Haluamme olla mukana suomalaisen jalkapallovalmennuksen ja suomalaisten jalkapalloilijoiden kehittämisessä. Tulevaisuudessa toiveenamme on olla tukemassa muita pieniä jalkapalloseuroja niiden matkalla kohti kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Olemme yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa avanneet opiskelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille. Ulkomailta tulevat opiskelijat pääsevät tutustumaan Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin, opiskella sekä harjoitella laadukkaasti.


Our strategy has been aligned with the main goals, e.g. developing the quality and versatility of coaching and developing coaching and player path. International cooperation is related to achieving these goals and the first step was taken in early 2021, when the club’s Portuguese head coach, Luis Figueiredo, took office. In addition to coaching the representative team, his responsibilities also include training and consulting the coaches of junior teams, participating in skills coaching, and acting as an academy coach.

The next step is to start international cooperation with already agreed partners, the Italian goalkeeping school "Numero Uno" and the Portuguese football club FC Famalicão. The aim is to make exchanges with clubs from different countries so that young athletes can try what it is like to practice abroad and in the teachings of a foreign coach. The aim is to increase the young person's perception of football as a sport and to give diversity and new perspectives on the path to growing up as an athlete. We want to raise the level of coaching and training in the growth process of both players and coaches.

In the third phase of international co-operation, we are expanding our co-operation with more and more clubs and thus strive to develop not only the quality of our own club but also the quality of football operations in the Kajaani and Kainuu regions, as well as the entire Finnish football operation. We want to be involved in the development of Finnish football coaching and Finnish footballers. In the future, we hope to be supporting other small football clubs on their journey towards international opportunities.

International cooperation is important to us to provide young athletes with a diverse growth environment and a high level of education. The club collaborates with the Italian goalkeeping school “Numero Uno”. In cooperation with Kajaani University of Applied Sciences, we have also opened study places for international students. Students from abroad can get to know Finland and Finnish culture, study, and practice with high quality.

Kajaanin Haka ry

Kalliokatu 7 (käynti koivukoskenkadulta)

87100 KAJAANI


Puh. 08 629 870


toimisto@kajaaninhaka.fi

ohjaus@kajaaninhaka.fi