Flow - suomea ja sosiaalisia taitoja työelämään

Kajaanin Hakan kaksivuotisessa ESR- rahoitteisessa työllisyyshankkeessa hankkeessa kohdataan työttömiä työnhakijoita, työttömyysuhan alla olevia ja muutoin työvoiman ulkopuolella olevia kantasuomalaisia ja ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Hankkeessa heitä ohjataan rinnalla kulkien ja yksilöllistä tukea tarjoten kohti oman polun löytymistä työelämässä tai opinnoissa.

Yhteistyössä ovat mukana myös Kajaanin kaupunki, Osuuskauppa Maakunta, Kajaanin Romu Oy, Kontinjoen Herkkukulma, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Flow perustuu moduuleissa toimimiseen

Jokainen asiakas osallistuu perusmoduuliin, jossa kartutetaan omia voimavaroja, sosiaalisia taitoja, työelämätaitoja, digitaalisia valmiuksia ja tarvittaessa kielitaitoa. Tämän lisäksi asiakkaat täydentävät osallistumistaan oman mielenkiintonsa mukaisilla alakohtaisilla moduuleilla kuten hoiva-ala, metalliala, liiketoiminta-ala tai puhtaus- ja kiinteistöpalveluala. Yksilöllisen tarpeen mukaan myös jollekin toiselle alalle suuntautuminen on mahdollista. Moduuleissa tutustutaan alaan asiantuntijaluentojen, yritysvierailujen ja työharjoittelujen avulla. Teemmekin tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien ja oppilaitosten kanssa.

Flow orientaatiokeskus ja toiminnan tavoitteet

Hankkeessa perustetaan orientaatiokeskus, johon keskitämme perusmoduulin toiminnot. Orientaatiokeskuksessa kehitämme asiakkaiden digitaalisia taitoja, sosiaalista vuorovaikutusta ja arkielämän taitoja sekä näiden vaatimia voimavaroja.

Hankkeeseen osallistumisen myötä asiakkaiden yksilölliset voimavarat ja kyvyt kehittyvät, sosiaalinen pääoma kasvaa ja tulevaisuutta koskevat suunnitelmat kirkastuvat. Asiakkaat pääsevät joko opiskelemaan tai työelämään. Lisäksi ulkomaalaistaustaisten suomen kielen taito kehittyy työllistymisen mahdollistamiseksi.

Flow yhteystiedot

Hankepäällikkö Arja Tervonen 044 235 2197 arja.tervonen@kajaaninhaka.fi

Hankekoordinaattori Hanna Turunen 044 237 5154 hanna.turunen@kajaaninhaka.fi

Hankeohjaaja Jarmo Anttonen 044 352 4039 jarmo.anttonen@kajaaninhaka.fi

Hankeohjaaja Teemu Partanen 044 239 5911 teemu.partanen@kajaaninhaka.fi

Seuraa meitä Facebookissa nimellä Flow Työllisyyshanke ja Instagramissa @flow.hanke

Tervetuloa mukaan!


Kajaanin Haka ry

Kalliokatu 7 (käynti koivukoskenkadulta)

87100 KAJAANI


Puh. 08 629 870


toimisto@kajaaninhaka.fi

ohjaus@kajaaninhaka.fi