KAJAANIN HAKA RY FACEBOOK/INSTAGRAM ARVONNAN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ
Kajaanin Haka ry
Kalliokatu 7, 87100 Kajaani

OSALLISTUMISOIKEUS
Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien he jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA
Kampanja-aika ja mahdollinen arvonta-aika on määritelty Facebook/Instagram -julkaisussa.

OSALLISTUMINEN
Arvontaan voi osallistua tykkäämällä, jakamalla, kommentoimalla tai tägäämällä kaverisi Kajaanin Hakan Facebook-sivulla olevaan julkaisuun tai tägäämällä kaverisi Kajaanin Hakan Instagram -julkaisuun. Kuva/video julkaistaan Kajaanin Hakan Facebook-sivulla tai seuran Instagram -tilin syötteessä. Vaihtoehtoisesti voi osallistua myös kirjallisesti. Lähetä omat yhteystiedot ilmoituksella osallistumisestasi ko. kilpailuun, viimeistään kaksi arkipäivää ennen kilpailun loppumista seuran postiosoitteeseen.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Kajaanin Hakan Facebook tai Instagram -kampanjassa kerrottu palkinto. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Järjestäjän edustajista koostuva raati arpoo voittajat osallistujien keskuudesta. Vastaamme voittajille kyseisen kilpailun kommenttikentässä sekä otamme yhteyttä kyseisen median suoraviestillä, jos se on mahdollista. Jos voittaja ei vastaa kahden päivän sisällä, suoritetaan uusi arvonta, jossa valitaan uusi voittaja.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Kajaanin Haka ry vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Arvontaan osallistujat vapauttavat Kajaanin Haka ry:n sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Kajaanin Haka ry ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Kajaanin Hakalle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja seuran niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Kajaanin Hakasta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin tai Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, seuralla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta. Myös epäsovelias käyttäytyminen arvonnan kommentoinnissa voi johtaa osallistumisen epäämiseen.

Järjestäjä ei vastaa toimittamisen esteistä. Arvonnan voittaja vastaa voiton hyväksymisestä aiheutuvista kuluista.

Kajaanin Haka ry pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan seuran Facebook tai Instagram sivulla.

Arvonta ei ole Facebookin ja sen omistaman Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi vain Kajaanin Hakan käyttöön, et Facebookille. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Ei arvontajulkaisujen jakamis pakkoa.

Kajaanin Haka ry

Kalliokatu 7 (käynti koivukoskenkadulta)

87100 KAJAANI


Puh. 08 629 870


toimisto@kajaaninhaka.fi

ohjaus@kajaaninhaka.fi