SPARRI-hankkeen tavoitteena on kajaanilaisten alle 30-vuotiaiden nuorten ja kaikkien vieraskielisten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja heidän työllistyminen alueen yrityksiin tai hakeutuminen opiskelemaan. Asiakastyössä käytetään kykyviisaria kokonaistilanteen kartoittamiseen ja seuraamiseen. Alkukartoituksessa löydetään jokaiselle yksilölliset tavoitteet ja polku. Kohderyhmälle järjestetään monipuolisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Hankkeen avulla nuorten työvalmius ja työkyky paranee, nuoret työttömät työllistyvät ja Kainuun alueelle saadaan osaavaa työvoimaa.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja työttömien työnhakijoiden ja työllistävien yritysten väliseen kohtaanto-ongelmaan luomalla alueella toimiville yhteistyöyrityksille perehdyttämismalli, jonka sisällä otetaan käyttöön "mestari-kisälli" -toimintatapa. Perehdyttämismallista tehdään tietopaketti, joka jää työkaluksi työllisyydenhoidon toimijoille myös jatkossa.

Toiminnassa vahvistetaan työntekijöiden osaamista viemällä kainuulaista opinnollistamismallia kajaanilaisiin yrityksiin. Opinnollistamismalli auttaa työntekijää vahvistamaan osaamistaan ja se on yrityslähtöinen tapa alueellisessa osaamisen kehittämisessä. Yritys hyötyy opinnollistamismallista, koska sen avulla se voi jäsentää ja kehittää työpaikan työtehtäviä uudella tavalla. Samalla työn arvostus lisääntyy ja henkilöstön osaaminen kehittyy.

Teemme yhteistyötä oppilaitosten, työllisyyden kuntakokeilun Kajaanin kokeilutoimiston, Te -palveluiden, sekä kaupungin nuorisotoimen ja kansainvälisten palveluiden asiakasrajapinnassa. Myös muut kohderyhmän kanssa toimivat hankkeet ovat SPARRI:n yhteistyökumppaneita.

SPARRI -hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset alle 30-vuotiaat koulutetut ja kouluttamattomat työttömät työnhakijat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret sekä kaikki kajaanilaiset vieraskieliset työttömät työnhakijat. Ensisijaisesti hankkeeseen ohjataan yli 200 päivää työttömänä olleita kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Kohderyhmänä ovat myös kajaanilaiset yritykset, jotka ovat vailla työvoimaa.


Kajaanin Haka ry

Kalliokatu 7 (käynti koivukoskenkadulta)

87100 KAJAANI


Puh. 08 629 870


toimisto@kajaaninhaka.fi

ohjaus@kajaaninhaka.fi